Mercurius - verklarende woordenlijst inzake participaties, bedrijfsoverdracht en bedrijfsovername†

Onderstaand vindt u de meest belangrijke begrippen op het gebied van bedrijfsovername, bedrijfsverkoop, participaties, participatiemaatschappijen, investeringsmaatschappijen en corporate finance. De termen zijn alfabetisch gegroepeerd. Door op een term te klikken verschijnt de betekenis en worden synoniemen en aanverwante begrippen getoond.

A-B C-F G-I K-M O-Z
A-B
bedrijf kopen bedrijfstakconsolidatie bedrijfsopvolging bedrijfsoverdracht
bedrijfsovername bedrijfsverkoop bedrijf verkopen beursgang
BIMBO brugfinanciering business angel Buy and Build Strategy
buyin buyin Management Buyout buyout  

A-B C-F G-I K-M O-Z
C-F
co-investor corporate recovery corporate restructuring delisting
DGA directeur-grootaandeelhouder (DGA) distributeur due diligence
exit export exporteur F & O
fusie en overname      

A-B C-F G-I K-M O-Z
G-I
groothandel groothandelsbedrijf handelsbedrijf handelsonderneming
hands-on investor herplaatsing import importeur
IBO informal informal investor informals
IPO initial public offering investeringsmaatschappij investor buyout

A-B C-F G-I K-M O-Z
K-M
kralen rijgen lead-investor M & A management buyin
management-buy-in management buy-in management buyout management-buy-out
management buy-out MBI MBO merger and acquisition

A-B C-F G-I K-M O-Z
O-Z
opvolging participatie participatiemaatschappij participatiemaatschappijen
private equity public to private transactie risicokapitaal secondary buyout
turnaround financiering van de beurs halen venture capital venture capitalist
vc      

Bedrijfsoverdracht
Proces van overdracht van eigendom en management van een onderneming. Vele varianten zijn mogelijk. Synoniemen en aanverwante begrippen: bedrijfsovername, fusie en overname, merger and acquisition, M & A, F & O, bedrijf verkopen, bedrijf kopen, bedrijfsverkoop, opvolging, bedrijfsopvolging, participatie, MBI, MBO. Zie bedrijfsoverdracht.

Beursgang
Transactie waarbij (deel van) de aandelen van een onderneming op de beurs worden geplaatst. Synoniemen en aanverwante begrippen: IPO, initial public offering.

BIMBO / Buyin Management Buyout
Combinatie tussen een MBO en MBI. Management van buiten neemt samen met het zittende management (deel van) de aandelen over, vaak in combinatie met een financier. Synoniemen en aanverwante begrippen: management buyin, management-buy-in, management buy-in, MBO, management buyout, management-buy-out, management buy-out. Zie BIMBO.

Brugfinanciering
Financiering om de groei die voorafgaat aan een beursintroductie te financieren.

Buy and Build Strategy
Acquisitiestrategie waarbij door samenvoeging van bedrijven sterke marktleiders ontstaan in branches die nog gefragmenteerd zijn. Synoniemen en aanverwante begrippen: kralen rijgen, bedrijfstakconsolidatie.

Co-investor
Financier, investeringsmaatschappij, investeerder of participatiemaatschappij die meefinanciert maar niet leidend is in het consortium. Zie co-investor.

DGA
Directeur-grootaandeelhouder. Zie ook DGA.

Due diligence
Een due diligence onderzoek is een boekenonderzoek van de potentiŽle koper of de verstrekte gegevens de commerciŽle, financiŽle, juridische en fiscale stand van zaken juist weergeven.
Zie ook due diligence.

Exit
Verkoop van een participatie of deelneming in een vennootschap. Synoniemen en aanverwante begrippen: desinvestering, ondernemingsverkoop, bedrijfsoverdracht, bedrijfsverkoop. Zie ook exit.

Handelsonderneming
Bedrijfsvorm die schakel vormt tussen fabrikant en afnemer. Toegevoegde waarde kan liggen in distributiekracht, verkoop, marketing en voorraadhouden. Synoniemen en aanverwante begrippen: handelsbedrijf, distributeur, importeur, exporteur, import, export, groothandel, groothandelsbedrijf. Zie ook groothandel.

Hands-on investor
Investeerder, investeringsmaatschappij of participatiemaatschappij die naast kapitaal ook management levert.†Zie ook onze kernwaarden.

IBO
Verkoop van een bedrijf of bedrijfsonderdelen aan een investeringsmaatschappij of participatiemaatschappij. Synoniemen en aanverwante begrippen: Investor buyout.

Informal investor
Vaak vermogende particulier die naast kapitaal ook zijn kennis, kunde en netwerken in meer of mindere mate wil aanwenden om de ondernemer bij te staan. Synoniemen en aanverwante begrippen: informal, informals, business angel. Zie ook informal investor.

Lead-investor
Financier, investeringsmaatschappij, investeerder of participatiemaatschappij die leidend is in het consortium. Zie lead investor.

MBI / Buyin
Management van buiten neemt (deel van) de aandelen over, vaak in combinatie met een financier. Synoniemen: MBI, management buyin, management-buy-in, management buy-in. Zie MBI.

MBO / Buyout
Zittend management neemt (deel van) de aandelen over, vaak in combinatie met een financier. Synoniemen: MBO, management buyout, management-buy-out, management buy-out. Zie MBO.

Participatiemaatschappijen
Verstrekker van risicokapitaal in ruil voor een aandelenbelang. Participatiemaatschappijen kunnen gespecialiseerd zijn in een bepaalde branche, een bepaalde ondernemingsfase en/of investeringsvolume. Aandeelhouderschap is doorgaans gelimiteerd in de tijd. Synoniemen en aanverwante begrippen: venture capital, venture capitalist, investeringsmaatschappij. Zie participatiemaatschappij.

Private equity
Investeringen in niet beursgenoteerde ondernemingen. Synoniemen en aanverwante begrippen: risicokapitaal, venture capital.

Public to private transactie
Transactievorm waarbij een beursgenoteerde onderneming middels een openbaar bod van de beurs wordt gehaald. Deze transacties worden doorgaans door financiele partijen uitgevoerd. Synoniemen en aanverwante begrippen: delisting, 'van de beurs halen'.

Risicokapitaal
Investeringen in niet beursgenoteerde ondernemingen. Synoniemen en aanverwante begrippen: private equity, venture capital, durfkapitaal. Zie risiciokapitaal.

Secondary buyout
Buyout waarbij de particpatie wordt overgenomen door een andere participatiemaatschappij. Synoniemen en aanverwante begrippen: buyout, herplaatsing.

Turnaround financiering
Investering in een bedrijf dat verlies leidt en waarvan de continuiteit zonder nieuw vermogen niet is gewaarborgd. Door middel van een kapitaalinjectie en een reorganisatie kan de onderneming weer levensvatbaar worden. Synoniemen en aanverwante begrippen: corporate recovery, corporate restructuring.

Venture capital
Investeringen in niet beursgenoteerde ondernemingen. Synoniemen en aanverwante begrippen: vc, private equity, risicokapitaal. Zie ook†risicokapitaal.Mercurius Handelsparticipaties
Mercurius Handelsparticipaties
Kapitaal, Management en Ondernemerschap voor Handelsondernemingen


Copyright 2004, Mercurius Handelsparticipaties. Alle rechten voorbehouden.
WWW.MERCURIUSPARTICIPATIES.NL
Tel: 036-5346496 Email: info@mercuriusparticipaties.nl