Privacy Statement Mercurius Handelsparticipaties

Mercurius Handelsparticipaties neemt uw privacy ter harte
Investeringsmaatschappij Mercurius Handelsparticipaties doet er alles aan om de privacy van bezoekers op onze Site te waarborgen en gaat zorgvuldig om met de vertrouwelijke gegevens van bezoekers en relaties. De informatie die we verzamelen wordt uitsluitend gebruikt om diensten te verlenen, investeringsvoorstellen te beoordelen en er voor te zorgen dat uw informatieverzoek op de juiste wijze kan worden afgehandeld. Persoonlijke informatie die verder gaat dan voornoemde gegevens gebruiken we uitsluitend als deze door u vrijwillig ter beschikking wordt gesteld. Mercurius Handelsparticipaties zal nooit persoonlijke informatie delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is om uw verzoek ten uitvoer te brengen.

Doelstelling van informatieverzameling
Investeringsmaatschappij Mercurius Handelsparticipaties gebruikt uw gegevens op de volgende manieren:
 Als u ons een investeringsvoorstel of propositie voorlegt, hebben we uw naam, e-mail adres en faxnummer indien mogelijk nodig. Indien u van ons een vertrouwelijk schriftelijk antwoord wenst, zullen wij u mogelijk vragen uw prive gegevens te verstrekken. Ter beoordeling van een propositie bestaat de mogelijkheid dat wij achtergronden checken bij de ons daartoe ten dienste staande bronnen zoals Kamer van Koophandel, Graydon, Atradius en het Kadaster. 
 Met uw toestemming kunnen we tevens uw contactinformatie gebruiken om u in de toekomst op de hoogte te stellen van wijzigingen op onze Website en relevante nieuwsfeiten. Mocht u deze informatie niet langer wensen te ontvangen, kunt u ons altijd per e-mail informeren op info@mercuriusparticipaties.nl.

Geheimhouding
Naast de algemene zorgvuldigheid inzake uw privacy, zullen wij altijd de ons verstrekte investeringsvoorstellen binnen de redelijkheid en billijkheid onder geheimhouding behandelen. Investeringsmaatschappij Mercurius Handelsparticipaties zal nooit persoonlijke informatie of informatie verband houdend met investeringsvoorstellen verkopen of met derden delen, tenzij deze gerelateerd is aan het uitvoeren van onderzoek ter beoordeling van uw voorstel en/of propositie. Onze werknemers en de met ons samenwerkende bedrijven zijn door ons tot geheimhouding gehouden.

Geen cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie welke op uw harde schijf door een Internet browser worden geplaatst. Er worden op dit moment geen cookies op onze Site gebruikt. In de toekomst sluiten we het gebruik van cookies niet uit om u te herkennen als u terugkeert naar www.mercuriusparticipaties.nl en om onze Site verder aan te passen aan de wensen van onze relaties. Toekomstige cookies zullen geen persoonlijke identiteitsinformatie bevatten. U zult altijd onze cookies kunnen weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Vragen en veranderingen
Indien u nog vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u ons mailen op info@mercuriusparticipaties.nl. Indien een wijziging van ons privacy beleid noodzakelijk wordt, zult u altijd op deze pagina de actuele versie kunnen lezen.Mercurius Handelsparticipaties
Mercurius Handelsparticipaties
Kapitaal, Management en Ondernemerschap voor Handelsondernemingen


Copyright 2004, Mercurius Handelsparticipaties. Alle rechten voorbehouden.
WWW.MERCURIUSPARTICIPATIES.NL
Tel: 036-5346496 Email: info@mercuriusparticipaties.nl