Werkwijze en besluitvoming

Kennismaking
De eerste verkennende gesprekken vinden doorgaans plaats met de aandeelhouder(s) of met een door aandeelhouder(s) benoemde adviseur. Deze gesprekken vinden vanzelfsprekend onder strikte geheimhouding plaats. Pas na uitdrukkelijke toestemming van aandeelhouders vinden gesprekken met directieleden en eventueel commissarissen plaats.

Aanpak
Mercurius is uitsluitend gericht op de aankoop van en participatie in handelsbedrijven. Wij weten goed wat we willen en kunnen. Hierdoor kunnen wij snel tot een eerste analyse komen en bij wederzijdse interesse ook relatief snel tot zaken. Over aankoop en deelname in bedrijven kunnen we heel ingewikkeld doen. Wij proberen de zaak echter zo simpel mogelijk te houden. Hiertoe stellen wij ons een aantal basale vragen:
- Voldoet de investering aan de meeste van onze uitgangspunten?
- Begrijpen wij de business en de probleemstelling?
- Hoe zit de markt in elkaar en wat zijn de toekomstige trends?
- Wat is het onderscheidend vermogen van de onderneming?
- Wat is het profiel van het management?
- Wat is nodig in termen van kapitaal, management en ondernemerschap en kunnen wij dit invullen?
- Wat zijn de risico's?
- Wat is het te verwachten rendement?
- Last but not least: vinden we het ook leuk?

Onze aanpak is kritisch, zelfbewust en enthousiast. Kritisch om alles in beeld te brengen en tot een gefundeerde analyse te komen over onderneming, markt en waardering. Zelfbewust ten aanzien van onze eigen sterkten en zwakten. En enthousiast omdat we goed zijn in wat we doen en hier veel plezier aan beleven. Daarom opereren wij met grote focus en doortastendheid en investeren uitsluitend in handelsbedrijven. En stappen alleen in als wij een duidelijke toegevoegde waarde kunnen hebben.

Besluitvorming
Ons besluitvormingvormingsproces kent een aantal stadia.
1. Eerste contacten, vaak op basis van een investeringsvoorstel of informatiememorandum
2. Snelle eerste analyse van markt en onderneming
3. Akkoord op hoofdlijnen
4. Toetsing Raad van Commissarissen: Go/No Go beslissing
5. Intentieverklaring en wederzijdse exclusiviteit
6. Aanvullend marktresearch en due diligence
7. Definitieve goedkeuring aandeelhouders en RvC

Omdat Mercurius in hoge mate gespecialiseerd is bedraagt de doorlooptijd van eerste contact tot intentieverklaring doorgaans 6 tot 8 weken. Wij opereren slagvaardig, zorgvuldig en goed voorbereid. Het past of het past niet, en om dit vast te stellen hebben wij geen maanden nodig. Daarvoor is uw en onze tijd gewoon te kostbaar. Bovendien, wat goed is komt snel.Mercurius Handelsparticipaties
Mercurius Handelsparticipaties
Kapitaal, Management en Ondernemerschap voor Handelsondernemingen


Copyright 2004, Mercurius Handelsparticipaties. Alle rechten voorbehouden.
WWW.MERCURIUSPARTICIPATIES.NL
Tel: 036-5346496 Email: info@mercuriusparticipaties.nl