Management Buy Out / Management Buy In

MBO / Management Buyout
In het geval van een MBO bieden wij het huidige management de kans om te participeren. Indien er ruimte bestaat voor een stevige, aanvullende managementinbreng door Mercurius, zijn wij geinteresseerd om de buyout te financieren. Hierdoor ontstaat een zogenaamde BIMBO: een gecombineerde buy-in en buy-out. De participatie van het zittende management zal altijd een minderheidsbelang zijn daar Mercurius uitsluitend MBO's financiert waarbij wij een meerderheidsbelang verwerven. De waardering van de managementparticipatie geschiedt in principe tegen dezelfde voorwaarden als waarvoor Mercurius de meerderheid verwerft. Het management wordt dus geacht in geval van een MBO op gelijkwaardige voet mee te investeren en op gelijkwaardige voet de risico's van het gewenste ondernemerschap te aanvaarden. Om uiteindelijk ook op gelijkwaardige voet mee te delen in de gezamenlijk bereikte resultaten. Hierdoor ontstaat een krachtige lotsverbondenheid op basis van gelijkwaardigheid.

Professionele scheiding tussen management en aandeelhouderschap
Verdere incentives voor het management kunnen worden getroffen in de arbeidsvoorwaarden. Wij hechten aan een duidelijke scheiding tussen managementverantwoordelijkheid en aandeelhouderschap. Managementteams worden in hun verantwoordelijkheid aangesproken op de bereikte resultaten. Het wel of geen aandeelhouder zijn staat hier los van. Hierdoor blijven de verhoudingen zuiver en professioneel. Daar Mercurius de eindverantwoordelijkheid voor het management op zich neemt, is daarmee professioneel management en ondernemerschap gewaarborgd om zodoende tot een optimaal rendement voor alle betrokkenen te komen.

MBI / Management Buyin
Doorgaans financieren wij geen MBI kandidaten. Dit traject herbergt meer risico: een nieuw bedrijf, een nieuwe markt en een nieuwe manager. Naar onze smaak iets te veel 'nieuw'. Wij zullen daarom uit ons eigen netwerk het benodigde management leveren in aanvulling op het zittende management. Echter, uitzonderingen bevestigen natuurlijk de regel. De propositie moet dan bovenmatig aantrekkelijk en kansrijk zijn. En de kandidaat moet zijn of haar eerste sporen in ondernemersland verdiend hebben, een duidelijke toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf, en genoegen willen nemen met een minderheidsbelang.Mercurius Handelsparticipaties
Mercurius Handelsparticipaties
Kapitaal, Management en Ondernemerschap voor Handelsondernemingen


Copyright 2004, Mercurius Handelsparticipaties. Alle rechten voorbehouden.
WWW.MERCURIUSPARTICIPATIES.NL
Tel: 036-5346496 Email: info@mercuriusparticipaties.nl