Filosofie van Mercurius Handelsparticipaties

Kopen - Bouwen - Houden
In tegenstelling tot de meeste investeringsmaatschappijen is onze tijdshorizon lang (20 jaar) en kopen wij in principe om te houden en te bouwen. Dit betekent dat wij niet uit zijn op een snelle exit, maar op een structureel gezond rendement waarbij onze participaties de mogelijkheid krijgen om vanuit zelfstandigheid met een doordachte visie in kansen te investeren. Wij zijn geen tijdelijke eigenaren maar een stabiele factor. Opererend vanuit het managementperspectief dat hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt.

Ondernemerschap en meerderheidsbelang
Naast kapitaal leveren wij doorgaans ook een actieve managementparticipatie. Dit doen wij zonder omwegen en gaan hierbij nadrukkelijk op de stoel van de ondernemer zitten. Samen met het management, om de strategie te bepalen en om verder te groeien en te bloeien. We zijn tenslotte ondernemers en geen bank. Onze voorkeur gaat daarom uit naar significante meerderheidsbelangen of volledig eigendom.

Meer met minder
Veel financiŽle partijen trachten hun risico's te spreiden door veel maar relatief kleine participaties te nemen. Tevens blijven zij op relatief grote afstand in termen van strategisch en operationeel management. Mercurius Handelsparticipaties houdt er een andere filosofie op na. Wij doen niet aan risicospreiding door veel kleine(re) participaties te nemen. Wij nemen liever deel in minder bedrijven, maar met een groter belang. Om deze bedrijven dan vervolgens 'hands-on' en intensief te begeleiden en te sturen in het realiseren van de doelstellingen. Wij geloven in risicobeperking door dicht op onze investeringen te zitten. Alle eieren in ťťn mand, en dan de mand goed in de gaten houden. Meer met minder dus.

Focus op management en ondernemerschap
Uit onze ruime ervaring weten wij dat niet geld, maar management en ondernemerschap doorgaans de beperkende factoren zijn. Kapitaal, management en ondernemerschap gaan hand in hand bij Mercurius. Als wij door lopende investeringen en projecten (tijdelijk) het aanvullende management en/of toezicht niet kunnen leveren, zullen wij niet investeren. We doen het dus goed, of geheel niet.

Na deelname
Na deelname of overname functioneren onze bedrijven doorgaans zelfstandig verder als dochtermaatschappij onder onze centrale holding. Vaak zal het management worden aangevuld en/of versterkt vanuit de holding. Wij geloven in zelfstandigheid en het in hoge mate behouden van identiteit en bedrijfscultuur. Per slot van rekening is daar het bedrijf groot mee geworden. Aan deze basis voegen wij dan graag onze inbreng toe.

Denken, Durven en Doen!
De wetenschap heeft inmiddels zeer overtuigend het bewijs geleverd dat er meer fusies, overnames en investeringen zijn die waarde verliezen dan waarde creŽren. Operationele en strategische synergie worden vaak schromelijk overschat, niet in de laatste plaats door zelfoverschatting van de overnemende partij. Voorzichtigheid is dus geboden. Ofschoon wij de handel zeer goed begrijpen en veel ervaring in huis hebben, trachten wij realistisch naar investeringsmogelijkheden te kijken. Om tot een gebalanceerd oordeel over kansen, risico's en opbrengsten te komen. Op voorhand zijn wij erg sceptisch inzake synergie met of tussen bedrijven in onze portfolio. Dit is voor ons ook geen reden om wel of niet te investeren omdat wij ieder bedrijf op zijn eigen merites beoordelen en waarderen. Ook geloven wij niet in geforceerde samenvoegingen uit kostenoverwegingen. Dit vinden wij geen synergie en vaak wegen de voordelen op langere termijn niet op tegen de nadelen. Daarom investeren wij uitsluitend in goede bedrijven met een goede marktpositie en gekwalificeerd personeel. Om vervolgens door actieve managementinbreng en kapitaal verder te groeien. Echte synergie zit volgens ons dus in de overdracht van managementvaardigheden en ondernemerschap: het Denken, Durven en Doen!

Professionele handelsgeest
Handel staat bij ons centraal. Regelmatig halen wij inspiratie uit het volgende Oud Hollandse vers:

De Koopman
Die 't al wil koopen wat hij ziet
schoon hij verstaet den Handel niet

Die veel verteert op kleine winsten
en nimmer wil zijn de minste

Die ieder zijn Goed vertrouwt
doch niet behoorlijck zijn Boeken houdt

Die zelden rekent en weinig schrijft
't is een Wonder zoo hij Koopman blijft

AnoniemMercurius Handelsparticipaties
Mercurius Handelsparticipaties
Kapitaal, Management en Ondernemerschap voor Handelsondernemingen


Copyright 2004, Mercurius Handelsparticipaties. Alle rechten voorbehouden.
WWW.MERCURIUSPARTICIPATIES.NL
Tel: 036-5346496 Email: info@mercuriusparticipaties.nl