Bedrijfsoverdracht - een rationeel besluit in een emotioneel proces

Bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht
Aan alles komt een einde, zelfs aan het werkzame leven van een directeur-grootaandeelhouder (DGA). Opvolging of verkoop van het bedrijf is een proces. Voor de verkoper een cruciaal proces. Uw bedrijf verkoopt u immers doorgaans maar ťťnmaal. Met rationele stappen inzake het treffen van voorbereidingen en het 'verkoop klaarmaken' van de organisatie. En het emotionele proces van afscheid nemen van iets waaraan doorgaans met zeer veel liefde en toewijding gedurende een groot aantal jaren is gewerkt. En waar dikwijls een stuk identiteit mede aan ontleend wordt. Dit is niet altijd een eenvoudige opgave. Wij begrijpen de problematiek goed en denken in voorkomende gevallen een goede partij te kunnen zijn om een handelsbedrijf aan over te dragen. Zie ook onze ervaringen en investeringscriteria.

Wij kunnen de bedrijfsoverdracht op diverse manieren vormgeven. Heel snel, of over een langere periode. Onze ervaring is dat een overdraagtraject tenminste 3 tot 6 maanden duurt en maximaal twee jaar. Wij staan open voor diverse constructies. In sommige gevallen blijft de voormalige DGA als adviseur of ambassadeur nog enige tijd aan de onderneming verbonden. Wij benoemen doorgaans nooit voormalige DGA's in de Raad van Commissarissen, omdat onze toezichthouders 100% onafhankelijk (moeten kunnen) zijn.

Trends in bedrijfsopvolging
Wij nemen een aantal trends waar onder DGA's die denken aan opvolging en hun bedrijf willen gaan verkopen.

Eerder en serieuzer
Wij zien dat DGA's zich steeds eerder bezig houden met hun opvolging en zich hierop serieus voorbereiden. De gemiddelde leeftijd van DGA's die werk maken van hun opvolging en/of bedrijfsoverdracht is ca. 52 jaar. Het duurt dan gemiddeld nog 3 tot 4 jaar alvorens zij daadwerkelijk tot overdracht over gaan.

Professioneler
DGA's laten zich in toenemende mate bijstaan door professionele adviseurs. Dit kan de bank, accountant of fusie en overname specialist zijn.

Opvolging vaker buiten de familie
Voorts zien wij dat opvolging binnen familiekring een afnemend fenomeen is. Omdat kinderen of familieleden er niet zijn, niet willen of gewoon niet kunnen. Hierdoor neemt vanzelfsprekend verkoop aan derde partijen van buiten toe.

Typen kopers

Strategische koper
Een strategische koper heeft bij de meeste verkopers de voorkeur. Dit is doorgaans een branchegenoot en niet zelden een directe concurrent. Vanwege het strategische voordeel en te bereiken kostenbesparingen, zijn strategische kopers in theorie bereid meer voor een onderneming te betalen dan een andere partij. Het feitelijk aantal overdrachten aan strategische partijen is in de praktijk echter relatief gering. Timing is vaak cruciaal. Niet iedere strategische partij kan of wil op het moment dat de onderneming te koop is. Bovendien wil lang niet iedere verkoper aan zijn voormalige concurrent verkopen, ook al zou dit tot een iets hogere prijs leiden. Van belang is immers ook wat er met de zelfstandigheid, de identiteit en het personeel na overdracht gebeurt. Daarnaast is het afbreukrisico hoger bij een strategische partij, zeker als dit een concurrent is. Natuurlijk wordt een boekenonderzoek onder geheimhouding uitgevoerd, maar als de overname - vaak op het laatste moment - toch afketst, kan vitale informatie ongewild buitenshuis belanden.

FinanciŽle koper
Als een strategische partij niet voor de hand ligt is een financiŽle koper vaak een goede optie. Het bedrijf behoudt doorgaans zijn zelfstandigheid en identiteit. Mercurius Handelsparticipaties is veelal een financiŽle koper. Toch gaan wij aanzienlijk verder dan de meeste financiŽle kopers. Juist in zaken die met financiŽn weinig van doen hebben. Wij leggen een sterk accent op management en ondernemerschap teneinde de continuiteit en toekomstige groei optimaal te waarborgen. Zie ook onze investeringsfilosofie en ervaringen.

MBO - Management Buyout
Het is natuurlijk prachtig om uw bedrijf over te dragen aan het managementteam met wie u jarenlang hebt samengewerkt. Dit kan een zeer reŽle optie zijn, want men kent het bedrijf en de markt. Financieel is dit niet de meest eenvoudige weg, want een MBO vraagt een riscobereidheid van het zittende management en een externe financier. Vaak zal ook nog een beroep op de vertrekkende DGA gedaan worden om risicodragend de MBO mee te financieren. Dit is de financiŽle kant van de zaak. Daarnaast is het belangrijk om oog te hebben voor de afbreukrisico's. Een slecht voorbereide MBO kan veel frustraties opleveren. Niet zelden leidt een afgeketste MBO tot een verstoorde arbeidsrelatie en het vertrek van belangrijke managers. Bezint eer ge begint, en doe dit met professionele adviseurs. Veel minder onderkend, maar minstens zo belangrijk zijn de management- en ondernemerskwaliteiten van het zittende management. Niet zelden kan de lacune die valt als de DGA vertrekt moeilijk worden opgevangen. Een prima tweede man is niet per definitie geschikt om als eerste man te functioneren. En een goede manager is nog geen ondernemer. Vaak treffen wij deze situatie aan bij bedrijven tot ca. 50 medewerkers. In deze situaties is Mercurius Handelsparticipaties gespecialiseerd. Door een combinatie van ons kapitaal, tezamen met ons management en ondernemerschap kunnen veel obstakels in een MBO traject uit de weg worden geruimd. Met voldoende ruimte en kansen voor het zittende management. Onderscheidend vermogen noemen wij dat. Er onstaat dan een combinatie tussen een MBO en MBI, ook wel BIMBO in de wandelgangen genoemd. Zie ook de sectie MBO/MBI.Mercurius Handelsparticipaties
Mercurius Handelsparticipaties
Kapitaal, Management en Ondernemerschap voor Handelsondernemingen


Copyright 2004, Mercurius Handelsparticipaties. Alle rechten voorbehouden.
WWW.MERCURIUSPARTICIPATIES.NL
Tel: 036-5346496 Email: info@mercuriusparticipaties.nl